گل ادن هازارد ، قره باغ 0 - 1 چلسی

ادن هازارد با ضربه پنالتی دروازه قره باغ را باز کرد. ......

ادن هازارد با  ضربه پنالتی دروازه قره باغ را باز کرد.

 

تگ ها


UEFA Champions League فوتبال