گل ادن هازارد ؛ آرسنال 0 - 1 چلسی

هازارد دروازه آرسنال را باز کرد. ......

هازارد دروازه آرسنال را باز کرد.

تگ ها


فوتبال