گل ادین ژکو ؛ سمپدوریا 1 - 1 رم

گل اول رم را تماشا می کنیم. ......

گل اول رم را تماشا می کنیم.

تگ ها


سری آ فوتبال