گل استثنایی تیم زنان «بارسلونا» برابر بتیس

در بازی روز گذشته تیم زنان بارسلونا اولگا گارسیا، ستاره بارسایی ها توانست با این شوت مهار نشدنی دروازه بتیس را باز کند و نشان دهد که زنان بارسا دست کمی از مردهایشان ندارند و چه بسا در شوت زنی تبحر بیشتری هم داشته باشند ......

در بازی روز گذشته تیم زنان بارسلونا اولگا گارسیا، ستاره بارسایی ها توانست با این شوت مهار نشدنی دروازه بتیس را باز کند و نشان دهد که زنان بارسا دست کمی از مردهایشان ندارند و چه بسا در شوت زنی تبحر بیشتری هم داشته باشند.

تگ ها


لالیگا فوتبال