گل استثنایی حاتم بن عرفا برابر آنژه / ویدیو

اوج تکنیک از بن عرفا، وینگر چپ پای رن را می‌بینید....

حاتم بن عرفا که استاد زدن گل‌های زیباست، اینبار با دریبل بیش از ۶ نفر موفق شد دروازه آنژه را باز کند. بازی در نهایت با تساوی سه بر سه به پایان رسید.