گل استثنایی «کوین د بروین» به چلسی از زوایای مختلف

سیتی ابتدای هفته با گل زیبای هافبک بلژیکی خود یک بر صفر چلسی را در خانه خودش شکست داد ......

سیتی ابتدای هفته با گل زیبای هافبک بلژیکی خود یک بر صفر چلسی را در خانه خودش شکست داد. گل زیبای دی بروین را از زوایای مختلف ببینیم.

تگ ها


کوین دبروین منچستر سیتی لیگ برتر فوتبال