گل استفان الشعراوی؛ آ اس رم 1 - 0 چلسی

استفان الشعراوی در دقیقه 1 دروازه چلسی را باز کرد. ......

استفان الشعراوی در دقیقه 1 دروازه چلسی را باز کرد.

 

تگ ها


رم UEFA Champions League فوتبال