گل اشکان دژاگه؛ ایران 1- پاناما 0

......

اشکان دژاگه با یک ضربه پنالتی در دقیقه 15 گل اول ایران را به ثمر رساند

تگ ها


فوتبال