گل الکساندر ترایکوفسکی ؛ ایتالیا 1 - 1 مقدونیه

گل اول مقدونیه را به ایتالیا تماشا می منیم. ......

گل اول مقدونیه را به ایتالیا تماشا می منیم.

تگ ها


فوتبال