گل الکس ایووبی؛ آرسنال 2- برایتون 0

الکس ایووبی در دقیقه 55 گل دوم آرنال برابر برایتون را به ثمر رساند ......

الکس ایووبی در دقیقه 55 گل دوم آرنال برابر برایتون را به ثمر رساند

تگ ها


لیگ برتر فوتبال