گل امین قاسمی نژاد؛ پرسپولیس 0 - 1 پدیده شهر خودرو

قاسمی نژاد دروازه پرسپولیس را باز کرد...

گل اول پدیده را تماشا می کنید.