گل انگباکوتو ؛ پاریسن ژرمن 3 - 2 گنگام

گل دوم گنگام را به پاریسن ژرمن تماشا میکنیم. ......

گل دوم گنگام را به پاریسن ژرمن تماشا می‌کنیم.

تگ ها


فوتبال