گل اول آاس رم به اینتر توسط استفان الشعراوی/ ویدیو

گل اول آاس رم با شوت زیبای الشعراوی به ثمر رسید....

الشعراوی دروازه اینتر را باز کرد.

تگ ها


ویدئو رم اینتر میلان سری آ فوتبال