گل اول آرسنال به واتفورد توسط امریك اوبامیانگ/ ویدیو

امریك اوبامیانگ دروازه واتفورد را با اشتباه عجیب دروازه بان در دقیقه 10 باز کرد....

گل اول آرسنال به واتفورد را تماشا می کنید .