گل اول آوس به ماریتیمو روی پاس مهرداد محمدی/ ویدیو

مهرداد محمدی لژیونر ایرانی تیم فوتبال آوس پرتغال پاس گل اول تیمش را در دقایق ابتدایی به ثبت رساند....

مهرداد محمدی در دقیقه 5 بازی با ماریتیمو توانست پاس گل اول تیمش را فراهم کند. 

اخبار مرتبط:
گل دوم آوس به ماریتیمو توسط مهرداد محمدی/ ویدیو
گل سوم آوس به ماریتیمو روی پاس گل مهرداد محمدی/ ویدیو 

تگ ها


ویدیو ویدئو میلاد محمدی پاس گل میلاد محمدی فوتبال