گل اول آژاکس به یوونتوس توسط دانی بک داون/ ویدیو

دانی بک داون در دقیقه 34 دروازه یوونتوس را باز کرد....

گل اول آژاکس به یوونتوس توسط دانی بک داون به ثمر رسید.