گل اول استقلال به العین توسط محمد دانشگر/ ویدیو

محمد دانشگر در دقیقه 22 دروازه العین را باز کرد....

دانشگر گل تساوی استقلال را به ثمر رساند.