گل اول استقلال به الهلال توسط علی کریمی/ ویدیو

گل اول استقلال به الهلال توسط علی کریمی در دقیقه 5 به ثمر رسید. ......

گل اول استقلال به الهلال توسط علی کریمی در دقیقه 5 به ثمر رسید.