گل اول استقلال(منتظری)؛ صنعت نفت 0 استقلال 1

گل اول استقلال برابر صنعت نفت آبادان را مشاهده می کنید ......

گل اول استقلال برابر صنعت نفت آبادان را مشاهده می کنید

تگ ها


استقلال فوتبال