گل اول اسپانیا به سوئد توسط سرخیو راموس/ ویدیو

اسپانیا با ضربه پنالتی راموس به گل اول رسید....

راموس در دقیقه 64 دروازه سوئد را باز کرد.