گل السیلیه به الخور توسط کریم انصاری‌فرد / ویدیو

کریم انصاری فرد موفق شد گل اول تیمش را در بازی با الخور به ثمر برساند....

انصاری فرد در دقیقه 18 موفق شد دروازه الخور را باز کند.

نظاره گر این ویدیو باشید.

اخبار مرتبط:

انصاری‌فرد در ترکیب السیلیه مقابل الخور

تگ ها


ویدیو ویدئو کریم انصاری فرد کریم انصاریفرد گل کریم انصاری فرد اخبار لژیونرها اخبار لژیونر های فوتبال ایران عملکرد لژیونرها السیلیه قطر فوتبال