گل اول العین به استقلال توسط مارکوس برگ/ ویدیو

مارکوس برگ دروازه استقلال را باز کرد....

مارکوس برگ در دقیقه 13 مقابل استقلال گلزنی کرد.