گل اول الهلال به استقلال توسط جیووینکو/ ویدیو

دروزاه استقلال در دقیقه 51 بار شد....

گل اول الهلال به استقلال توسط سباستین جووینکو در دقیقه ۵۱ را تماشا می کنید.