گل اول الهلال به استقلال توسط گومیس/ ویدیو

بافی تمبی گومیس دروازه استقلال را در دقیقه 72 باز کرد. ......

بافی تمبی گومیس دروازه استقلال را در دقیقه 72 باز کرد.