گل اول اوئسکا به رئال مادرید توسط کوچو/ ویدیو

کوچو دروازه رئال مادرید را در دقیقه 3 باز کرد. ......

کوچو دروازه رئال مادرید را در دقیقه 3 باز کرد.