گل اول اورتون به چلسی توسط ریچارلیسون/ ویدیو

ریچارلیسون دروازه چلسی را در دقیقه 49 باز کرد....

گل ریچارلیسون را به چلسی تماشا می کنید.