گل اول ایبار به رئال مادرید توسط کاردونا/ ویدیو

کاردونا در دقیقه 39 دروازه رئال مادرید را باز کرد. ......

کاردونا در دقیقه 39 دروازه رئال مادرید را باز کرد.