گل اول اینتر به رم توسط ایوان پریشیچ/ ویدیو

ایوان پریشیچ با ضربه ای دیدنی گل اول اینتر را به ثمر رساند....

 ایوان پریشیچ دروازه رم را باز کرد.

تگ ها


ویدئو رم اینتر میلان سری آ فوتبال