گل اول اینتر به میلان توسط ماتیاس وچینو/ ویدیو

ماتیاس وچینو دروازه میلان را باز کرد....

گل اول اینتر را تماشا می کنید.