گل اول بارسلونا به آلاوس توسط کارلس آلنیا/ ویدیو

دروازه آلاوس در دقیقه 55 توسط کارلس آلنیا باز شد....

گل کارلس آلنیا را به آلاوس تماشا می کنید.