گل اول بارسلونا به بتیس توسط لیونل مسی/ ویدیو

لیونل مسی گل اول بارسلونا را به ثمر رساند....

گل  لیونل مسی را به بتیس تماشا می کنید.