گل اول بارسلونا به رئال‌سوسیداد توسط لنگلت/ ویدیو

گل اول بارسلونا به رئال‌سوسیداد توسط لنگلت به ثمر رسید....

لنگلت دروازه رئال سوسیداد را باز کرد.