گل اول بارسلونا به لیون توسط لیونل مسی/ ویدیو

لیونل مسی دروازه لیون را در دقیقه 18 از روی نقطه پنالتی باز کرد....

گل اول بارسلونا را تماشا می کنید.