گل اول بایرن مونیخ به لیورپول توسط ژوئل ماتیپ (گل به خودی)/ ویدیو

گل اول بایرن مونیخ توسط گل به خودی ماتیپ به ثمر رسید....

گل به خودی ژوئل ماتیپ را تماشا می کنید.