گل اول بایر برابر رئال

گل اول بایر برابر رئال توسطرلواندوفسکی در دقیقه 53 زده شد ......

گل اول بایر برابر رئال توسطرلواندوفسکی در دقیقه 53 زده شد

تگ ها


المپیک