گل اول بشیکتاش برابر لیون

گل اول بشیکتاش برابر لیون توسط اندرسون در دقیقه 27 زده شد ......

گل اول بشیکتاش برابر لیون توسط اندرسون در دقیقه 27 زده شد

تگ ها


المپیک