گل اول بوردو ؛ پاریسن ژرمن 3 - 1 بوردو

یونس سانخار در دقیقه 31 دروازه پاریسی ها را باز کرد. ......

یونس سانخار در دقیقه 31 دروازه پاریسی ها را باز کرد.

 
 

تگ ها


بوردو لوشامپیونه فرانسه فوتبال