گل اول تاتنهام به برایتون توسط کریستین اریکسن/ ویدیو

با شوت دیدنی کریستین اریکسن دروازه برایتون باز شد....

گل اول تاتنهام در دقیقه 89 به ثمر رسید.