گل اول تراکتورسازی به استقلال خوزستان توسط سوگیتا/ ویدیو

تراکتورسازی با گل سوگیتا در دقیقه 16 از میزبان خود پیش افتاد....

سوگیتا گل نخست تراکتورسازی را وارد دروازه استقلال خوزستان کرد.
به گزارش خبرنگار مدال، تراکتورسازی با گل یوکیا سوگیتا در دقیقه 16 از میزبان خود پیش افتاد. ویدیوی این گل را مشاهده می‌کنید.