گل 3 امتیازی تراکتورسازی به صنعت نفت توسط انصاری/ ویدیو

تراکتورسازی در نیمه نخست یک گل به حریف خود زد....

به گزارش مدال، ویدیوی گل تراکتورسازی به صنعت نفت آبادان توسط ساسان انصاری را مشاهده می کنید: