گل اول ترکمنستان به ایران توسط گورگنوف/ ویدیو

ترکمنستان موفق شد یکی از گل‌های خورده را در بازی با ایران جبران کند....

امیدهای ترکمنستان احتلاف با ایران را به حداقل رساندند.
به گزارش خبرنگار مدال، امیدهای ترکمنستان موفق شدند توسط بختیار گوگنوف یکی از گل‌های خورده مقابل ایران را جبران کنند. ویدیوی این گل را مشاهده می‌کنید.