گل اول ذوب آهن به الوصل توسط کریستین اوساگوآنا/ ویدیو

کریستین اوساگوآنا گل اول ذوب آهن را در دقیقه 16 به ثمر رساند. ......

کریستین اوساگوآنا گل اول ذوب آهن را در دقیقه 16 به ثمر رساند.