گل اول رئال مادرید به سلتاویگو توسط ایسکو/ ویدیو

ایسکو دروازه سلتاویگو را باز کرد....

گل اول رئال مادرید را تماشا می کنید.