گل اول رئال مادرید به لگانس توسط کریم بنزما/ ویدیو

کریم بنزما گل اول رئال مادرید را به ثمر رساند....

گل بنزما را به لگانس تماشا می کنید.