گل اول رئال مادرید به منچستر؛ سوپرجام اروپا

کارلوس کاسیمیرو در دقیه 24 دروازه منچستر را باز کرد. ......

کارلوس کاسیمیرو در دقیه 24 دروازه منچستر را باز کرد. 

 

تگ ها


فوتبال