گل اول رم به سمپدوریا توسط دانیله ده روسی/ ویدیو

دانیله ده روسی گل اول رم مقابل سمپدوریا را به ثمر رساند. ......

دانیله ده روسی گل اول رم مقابل سمپدوریا را به ثمر رساند.

تگ ها


ویدئو رم سمپدوریا سری آ فوتبال