گل اول سایپا به پرسپولیس توسط معین عباسیان/ ویدیو

معین عباسیان در دقیقه 4 دروازه پرسپولیس را باز کرد....

گل اول سایپا را تماشا می کنید.