گل اول سپاهان به استقلال خوزستان توسط کی‌ روش استنلی/ ویدیو

کی‌ روش استنلی گل اول سپاهان را به ثمر رساند....

سپاهان در دقیقه  33 به گل رسید.