گل اول سپیدرود به استقلال توسط مهرداد بایرامی/ ویدیو

مهرداد بایرامی دروازه استقلال را باز کرد....

گل اول سپیدرود به استقلال توسط مهرداد بایرامی به ثمر رسید.