گل اول فرانسه به آندورا توسط امباپه/ ویدیو

امباپه دروازه آندورا را باز کرد....

گل اول فرانسه در دقیقه ۱۱ به ثمر رسید.